Święta Święta

Święta już

śpiewa: Krzysztof Krawczyk
muz. i sł. Marek Kościkiewicz
aranż. Jarosław Kidawa
grają: Marek Kościkiewicz – g; Jarosław Kidawa – g; Kostek Plewicki -p; Mateusz Pospieszalski – bg; Jarosław Szlagowski – dr;